VIA27 PAPERS D'OBRA és el taller de l'Arquitecte Senior Juli Llueca.

CASES AMABLES

Som a Figueres, la capital de l'Empordà i treballem bàsicament a les comarques de Girona. Tenim Experiència, Empatia i Recursos per a concretar la seva casa imaginada en un projecte, per a ajustar-ho i per a construir-ho (i, si s'escau, per a ajudar-li a capgirar-ho). Tenim també un munt de referències i la nostra tarifa és ajustada i prefixada.

¿Arquitecte Senior?¿Qué fa un arquitecte? ¿Quins tipus d'arquitecte hi ha? ¿Quant cobren els arquitectes? ¿Hi ha arquitectes "low cost"? ¿Pot un arquitecte treballar a distància (on line)?

CONSULTI L'APARTAT "FAQS" : PREGUNTES FREQUENTS